W dniu 31 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady RLGD "Opolszczyzna", na którym zostały ocenione m.in. wnioski złożone w ramach naboru 3/2021.  

Dokumenty do pobrania:  

1. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

2. LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU 3/2021

3. LISTA OPERACJI WYBRANYCH W RAMACH NABORU 3/2021

 

trzy loga UE RLGD

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
Lp. Nr wniosku Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy Tytuł operacji Liczba przyznanych punktów Przyznana kwota wsparcia Czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (TAK/NIE)
1 3/2021-1.2.2-3 CENTRUM sp. z o.o. Przebudowa prawego skrzydła budynków bramnych Zamku Niemodlin na rybny punkt gastronomiczny i usługowy promujący lokalne dziedzictwo kulinarne 36,00 300 000.00 zł TAK
2 3/2021-1.2.2-1 SABINA NOWAK - DORN PPUH Rozbudowa kuchni kateringowej i zakup sprzętu gastronomicznego niezbędnego do poszerzenia oferty przedsiębiorstwa 33,00 134 438.00 zł NIE