trzy loga UE RLGD

 

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 2/2018

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 1.1.2 – Wyposażenie obiektów służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię na obszarze RLGD

Data ogłoszenia naboru: 12 stycznia 2018 r.

Data trwania naboru : od 01 lutego 2018 r.  do 16 lutego 2018 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 160.105,00 zł

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.

Jolanta Kotlarz

Wyposażenie gospodarstwa rybackiego w Krzywej Górze w maszyny i urządzenia celem rozwoju obiektu

142 760,00 zł

2/2018-1.1.2-1

16-02-2018,
godz. 13:30

RAZEM:

142 760,00 zł