W dniu 31 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady RLGD "Opolszczyzna", na którym zostały ocenione m.in. wnioski złożone w ramach naboru 2/2021.  

Dokumenty do pobrania:  

1. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

 2. LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU 2/2021

3. LISTA OPERACJI WYBRANYCH W RAMACH NABORU 2/2021

 

trzy loga UE RLGD

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
Lp. Nr wniosku Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy Tytuł operacji Liczba przyznanych punktów Przyznana kwota wsparcia Czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (TAK/NIE)
1 2/2021-1.1.2-2 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Krogulna Dostawa sprzętu i urządzeń technicznych do przetwórni ryb 41,00 399 943.00 zł TAK
2 2/2021-1.1.2-1 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin Doposażenie Przetwórni Ryb Niemodlin 35,00 101 404.00 zł TAK