trzy loga UE RLGD

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 1/2018

 

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 1.1.1 – Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub  adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu  i hodowli ryb

Data ogłoszenia naboru: 12 stycznia 2018 r.

Data trwania naboru : od 01 lutego 2018 r.  do 16 lutego 2018 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 1 000 000,00 zł

 

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu

Rozbudowa i adaptacja Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku

173 656,00 zł

1/2018-1.1.1-1

16-02-2018,
godz. 13:10

2

Krzysztof Pawliszyn

Wykonanie stacji transformatorowej wraz z linią kablową na obiekcie stawowym zlokalizowanym w Miejscu, niezbędnych do dalszego rozwoju łańcucha dostaw na etapie produkcji i obrotu produktami sektora rybołówstwa

77 312,00 zł

1/2018-1.1.1-2

16-02-2018,
godz. 13:25

RAZEM:

250 968,00 zł