W dniu 31 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady RLGD "Opolszczyzna", na którym zostały ocenione m.in. wnioski złożone w ramach naboru 1/2021.  

Dokumenty do pobrania:  

1. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

 2. LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU 1/2021

 3. LISTA OPERACJI WYBRANYCH W RAMACH NABORU 1/2021

 

trzy loga UE RLGD

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
Lp. Nr wniosku Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy Tytuł operacji Liczba przyznanych punktów Przyznana kwota wsparcia Czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (TAK/NIE)
1 1/2021-1.1.1-1 Marcin Bartoń Budowa stawu rybnego - karpiowego Grabczok oraz modernizacja budynku gospodarczego 41,00

277 924,00

TAK