RLGDZarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna" serdecznie zaprasza wszystkich członków RLGD na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 7 marca 2018 r. w Nadleśnictwie Opole - ul. Groszowicka 10. Pierwszy termin: godz. 8:45, drugi termin: godz. 9:00. 

Program posiedzenia: pdf