fot.Janusz Preuhs

RLGD

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" informuje, iż zakończono osiem naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze. Nabory ogłoszone w dniu 15 maja 2017, były przeprowadzone w okresie od 29 maja do 13 czerwca 2017.

We wszystkich naborach złożono łącznie 13 wniosków na kwotę  2.713.548,71 zł. 

Rejestry złożonych wniosków w poszczególnych naborach:

 

Nabór 1/2017 -  P. 1.1.1 – Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub  adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu  i hodowli ryb


Nabór 2/2017 - P. 1.1.2 – Wyposażenie obiektów służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię na obszarze RLGD


Nabór 3/2017 -  P. 1.2.2 – Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego


Nabór 4/2017 - P. 2.1.1 – Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów


Nabór 5/2017  - P. 2.2.1 – Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką


Nabór 6/2017  - P. 2.3.1 – Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek


Nabór 7/2017  - P. 2.4.1 – Tworzenie spójnego systemu promocji obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką 


Nabór 8/2017 - P. 2.4.2 - Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD