RLGDRLGD "Opolszczyzna" zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń dla przedstawicieli sektora rybackiego. Szczegóły zapytania dotyczące danego szkolenia znajdują się po naciśnięciu tytułu danego szkolenia. 

1. Przetwórstwo lokalne w praktyce

2. Innowacje w gospodarstwie rybackim. 

3. Analiza najnowszych przepisów z zakresu weterynarii oraz dokumentacja w gospodarstwie rybackim. 

4. Analiza przepisów Prawa wodnego w prowadzeniu gospodarstwa rybackiego.