fot.Janusz Preuhs

RLGDRLGD "Opolszczyzna" zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń dla przedstawicieli sektora rybackiego. Szczegóły zapytania dotyczące danego szkolenia znajdują się po naciśnięciu tytułu danego szkolenia. 

1. Przetwórstwo lokalne w praktyce

2. Innowacje w gospodarstwie rybackim. 

3. Analiza najnowszych przepisów z zakresu weterynarii oraz dokumentacja w gospodarstwie rybackim. 

4. Analiza przepisów Prawa wodnego w prowadzeniu gospodarstwa rybackiego.