logorybactwoimorzeSzanowni Państwo,

prezentujemy wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących oceny zasobów i planowanych kierunków rozwoju, a także oceny potrzeby wdrażania działań ujętych w PO RYBY 2014-2020. Otwarte wyrażanie opinii przez mieszkańców obszaru było jednym z narzędzi partycypacyjnych, wykorzystanych podczas opraowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

http://bit.ly/1O2KuMY