logorybactwoimorzeW ramach trwających prac nad nową Rybacką Lokalną Strategią Rozwoju w dniach 2,3 i 4 września br.,dla mieszkańców gmin ( Pokój, Świerczów, Lewin Brzeski, Niemodlin, Tułowice, Murów, Popielów, Łubniany, Ozimek, Turawa, Zębowice), odbyły się spotkania poświęcone analizie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla obszaru działania LGR "Opolszczyzna", a także analizie celów przyszłej strategii.

Na spotkania przybyli przedstawiciele gmin, sołtysi, rybacy, przedstawiciele organizacji społecznych oraz osoby fizyczne. Dzięki aktywnemu uczestnictwu wszystkich przybyłych osób wyłoniły się ważne i strategiczne cele do dalszych prac nad nową Rybacką Lokalną Strategią Rozwoju.

P9020037 P9030044
P9030049 P9030054
P9030052 P9040078
P9040085 P9040087
P9030063 P9020040