logo maleW dniu 26 sierpnia br.,w Urzędzie Gminy Pokój, przedstawiciele branży rybackiej spotkali się z Wojewodą Opolskim Panem Ryszardem Wilczyńskim. Celem spotkania było omówienie bieżącej trudnej sytuacji gospodarstw rybackich oraz dzierżawców wód płynących (na których prowadzona jest racjonalna gospodarka rybacka) w obliczu długotrwale utrzymującej się suszy.

Jak wiadomo na Opolszczyźnie jak i w całej Polsce od dłuższego czasu występują znaczne ubytki lub brak wody w stawach i rzekach. Brak wody oraz wysokie temperatury powodują spadek tlenu w wodzie do wartości krytycznych, a co za tym idzie śnięcie ryb w wyniku tzw. przyduchy. Znacząco utrudniona jest także gospodarka rybacka, a w szczególności karmienie i zabiegi weterynaryjno-pielęgnacyjne. Ryby osiągają mniejsze niż założone przyrosty oraz narażone są na czynniki chorobotwórcze. Rybacy ponoszą także koszty związane z pozyskiwaniem i napowietrzaniem wody pochodzącej z przesiąków lub zrzutów.

Podczas spotkania toczyły się burzliwe dyskusje dotyczące bieżącego zarządzania i podziału wody. Zaproponowano powołanie Komisji koleżeńskiej w tej sprawie, pomysł ten jednak nie znalazł uznania. Dyskusje dotyczyły również budowy zbiornika retencyjnego zasilającego rzekę Kluczborska Struga i Stobrawę oraz wykonania aktualizacji bilansów wodnych tych rzek.

DSC014602 DSC014623

 

W sytuacji kiedy Rząd Rzeczypospolitej Polski szacuje straty spowodowane suszą oraz przygotowuje pakiet wsparcia, rybacy podczas spotkania skonkretyzowali działania, które mogłyby wspomóc ich trudną sytuację. W postulacie do Pani Premier Ewy Kopacz zostały zawarte zarówno działania pomocowe dla hodowców ryb jak i użytkowników wód płynących.

Pismo w tej sprawie zostało złożone na ręce Wojewody Opolskiego Pana Ryszarda Wilczyńskiego, który w tym samym dniu spotkał się z Panią Premier Ewą Kopacz.

Obszerniejsza relacja ze spotkania oraz wypowiedzi Opolskich Rybaków w relacji TVP Opole pod linkiem:

http://opole.tvp.pl/21386764/26-sierpnia-2015

Jednocześnie informujemy, iż będą prowadzone działania zwiazane z powołaniem osoby-eksperta do wycenienia strat w hodowli spowodowanych suszą. Apelujemy, aby hodowcy niezależnie od efektów związanych z uzyskaniem rekompensat, składali wnioski do Urzędów Gmin dotyczących oszacowania strat w rolnictwie. W tej sprawie prosimy kontaktować się z daną gminą na terenie której doszło do strat w hodowli. Prosimy również o sprawdzenie w poszczególnych Urzędach Gmin terminów składania wniosków. (oświadczenie i wniosek w załącznikach)

Zarząd LGR "Opolszczyzna" niezależnie od tego będzie prowadził dalsze działania związen z uzyskaniem rekompensat zwiazanych z brakiem uzyskanych przyrostów.

Jako załączniki zamieszczamy:

1. Pismo z postulatami pakietów wsparcia adresowane do Pani Premier Ewy Kopacz

2. Oświadczenie dotyczace produkcji towarowej zwierząt

3. Wniosek o oszacowanie szkód rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

  Wniosek o szacowanie strat w rolnictwie
  Oświadczenie o produkcji zwierzęcej
  Pismo ws. pakietów wsparcia dla rybków