waciwyDrodzy Rybacy,

w związku z długotrwałą suszą występującą na terenie naszego kraju a wraz z nią występujących znacznych ubytków wody w stawach i rzekach, gospodarka rybacka została bardzo poważnie zagrożona. Poważne problemy pojawiły się zarówno w gospodarstwach rybackich gdzie występuje chów i hodowla oraz na wodach gdzie prowadzona jest racjonalna gospodarka rybacka. W zawiązku z zaistniałą sytuacją w dniu 26 sierpnia br.,(środa) w Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 o godz. 9:00 odbędzie się spotkanie opolskich rybaków z Wojewodą Opolskim. Celem spotkania będzie omówienie występujących problemów i wystosowanie apelu do władz Rzeczpospolitej Polski o podjęcie wszelkich stosownych działań, które będą miały na celu wsparcie rybaków w tym trudnym czasie. Wszystkich zainteresowanych chcących wziąć udział w spotkaniu serdecznie zapraszamy.