RLGDW dniu 12 kwietnia 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna". Na spotkaniu zostały zatwierdzone:

1. Zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju - aktualna treść LSR znajduje się TUTAJ 

2. Zmiana Statutu - aktualna treść znajduje się TUTAJ

3. Zmiana składu Rady RLGD - aktualny skład Rady znajduje się TUTAJ

WZC 1WZC 3WZC 5

WZC 4