trzy loga UE RLGD

 

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" informuje, że w dniach 01 lutego do 16 lutego 2018 roku będzie przeprowadzała nabory wniosków w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

Nabory będą przeprowadzone na niżej wymienione PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Ogłoszenia o naborach, z opisem warunków wsparcia oraz szczegółami danego naboru znajdują się przy poszczególnych Przedsięwzięciach.

Zachęcamy także do bezpłatnych konsultacji z pracownikami biura: tel. 535 797 544 oraz 535 380 010. 

 

 

Lp.

Numer naboru

Numer Przedsię-wzięcia

Nazwa Przedsięwzięcia

Kwota naboru

 

1.

1/2018

1.1.1

Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb

1.000.000,00zł

 

2.

2/2018

1.1.2

Wyposażenie obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię na obszarze RLGD

160.105,00 zł

 

3.

3/2018

1.2.2

Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego

709.945,00zł

 

4.

4/2018

2.1.1

Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów

702.941,00zł

 

5.

5/2018

2.2.1

Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką

400 000,00zł

 

6.

6/2018

2.3.1

Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek

753.394,00zł

 

7.

7/2018

2.4.1

Tworzenie spójnego systemu promocji obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką

100 000,00zł

 

8.

8/2018

2.4.2

Działania społeczne promujące specyfikę obszaru

100.000,00zł

 

9.

9/2018

2.4.3

Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne, handlowe oraz ich wyposażenie.

300.000,00zł

Harmonogram naborów na wszystkie przedsięwzięcia znajduje się TUTAJ