RLGDSzanowni Członkowie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna"!

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu  14 czerwca 2019r. o godz. 12:00 (I termin) w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie. 

Na Walnym Zebraniu Członków będziemy m.in. zatwierdzali sprawozdanie finansowe za 2018 rok, wybierali  Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na kolejną kadencję oraz zatwierdzali aktualizację Statutu RLGD i Lokalnej Strategii Rozwoju związaną ze zmianą procesu aktualizacji LSR (Załącznik nr 1 do LSR).

 

Planowany porządek obrad WZC RLGD Opolszczyzna 14.06.2019

Aktualizacja Statutu RLGD Opolszczyzna z dn. 14.06.2019 z zaznaczonymi zmianami

Aktualizacja LSR RLGD Opolszczyzna z dn. 14.06.2019 z zaznaczonymi zmianami

Aktualizacja Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków RLGD Opolszczyzna z dn. 14.06.2019 z zaznaczonymi zmianami

Aktualizacja Regulaminu Zarządu RLGD "Opolszczyzna" z dn. 14.06.2019 z zaznaczonymi zmianami