P1290879W dniu 7 maja br. przedstwiciele Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego  w Opolu  - Prezes Wiesław Miś oraz Wiceprezes Henryk Mach  -  podpisali  z Urzędem Marszałkowskim  Województwa Opolskiego umowę o dofinansowanie  realizacji operacji pt. "Rozbudowa i adaptacja Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku". W zakres rzeczowy projektu wchodzi m.im.: wykonanie instalacji natleniającej  wraz z natleniaczami, zakup basenów do podchowu ryb, wybudowanie ekologicznej oczyszczalni ścieków, zakup pompy głębinowej oraz budowa wiaty do przetrzymywania sprzętu wykorzystwanego podczas codziennej pracy w Ośrodku.

Całkowity koszt operacji wynosi 524 138,20 zł brutto. Koszty kwalifikowane projektu to 426 128,62 zł , z czego dofinansowanie wynosi  213 064,00zł.

Projet realizowany będzie w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lubn adaptacja obiewktów służacych gospodarce rybackiej oraz do chowu i howoli ryb określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD "Opolszczyzna" finansowanej ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

P1290872

P1290873

P1290879