RLGDW dniu 26.02.2019 r. Zarząd RLGD "Opolszczyzna" przyjął propozycje zmian Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD "Opolszczyzna". Zmiany dotyczą głównie akutalizacji informacji dot. projektów współpracy oraz  przesunięć środków pomiędzy przedsięwzięciami w związku z realizacją lub brakiem realizacji wskaźników. Propozycja zmian została przekazana do Samorządu Województwa celem ich akceptacji. Ostatecznie zostanie zatwierdzona na Walnym Zebraniu Członków, planowanym na 12 kwietnia br. Zachęcamy wszystkich do analizy wprowadzonych zmian, oraz przekazywania ewentualnych uwag. 

Do pobrania:

 

Tekst LSR, z zaznaczonymi zmianiami pdf

Budżet LSR - wersja pomocnicza, z uzasadnieniem przesunięcia środków: pdf

Protokół z aktualizacji LSR: pdf