Drukuj

trzy loga UE RLGD

 

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" informuje, że w dniach 19 października do 2 listopada 2018 roku będzie przeprowadzała nabory wniosków w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

Nabory będą przeprowadzone na niżej wymienione PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Ogłoszenia o naborach, z opisem warunków wsparcia oraz szczegółami danego naboru znajdują się przy poszczególnych Przedsięwzięciach.

Zachęcamy także do bezpłatnych konsultacji z pracownikami biura: tel. 535 797 544 oraz 535 380 010. 

Lp.

Numer naboru

Numer Przedsię-wzięcia

Nazwa Przedsięwzięcia

Kwota naboru

1.

19/2018

1.1.1

Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb

786.676,00

2.

20/2018

1.2.2

Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego

610.945,00

3.

21/2018

2.1.1

Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów

651.690,00

 

4.

22/2018

2.4.3

Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne, handlowe oraz ich wyposażenie.

300.000,00

Harmonogram naborów na wszystkie przedsięwzięcia znajduje się TUTAJ