Kulinarne Wariacje Opolszczyzny

PO RYBACTWOiMORZE Informujemy, że Walne Zebranie Członków RLGD "Opolszyzna" w dniu 28 listopada 2017r. uchwaliło nowy Regulamin Oceny i Wyboru Operacji w ramach LSR RLGD "Opolszczyzna", w tym zaktualizowało Lokalne Kryteria Wyboru Operacji stanowiące Załącznik nr 2a, Załącznik 2b oraz Załącznik 2c do ww. Regulaminu.

 

Ze względu na wprowadzone zmiany w Regulaminie Ocemy i Wyboru Operacji w ramach LSR RLGD "Opolszczyzna" zaktualizowano również Regulamin Rady Storzyszenia RLGD "Opolszczyzna".

Oba dokumenty, które  poddawane były wcześniejszym konsultacjom oraz zaopiniowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego dostępne są poniżej:

- Regulamin Oceny i Wyboru Operacji w ramach LSR RLGD "Opolszczyzna"

- Regulamin Rady Storzyszenia RLGD "Opolszczyzna"

Podczas Walnego Zebrania Członków, Dyrektor biura RLGD "Opolszczyzna"  -  Pani  Aleksandra Czerkawska,  przedstawiła również prezentację podsumowującą działalność Stowarzyszenia w 2017r., plany na 2018r., stan budżetu Stowarzyszenia oraz przeprowadzone i planowane na przyszły rok nabory wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu IV PO "Rybactwo i Morze".

Podczas zgłaszania wolnych wniosków, Wójt Gminy Zębowice - Waldemar Czaja wystąpił z propozycją przyznania nagrody finansowej za wkład i zaangażowanie wszystkich członków Zarządu i pracowników biura w rozwój Stowarzyszenia. Propozycja została przyjęta większością głosów.  Po przeprowadzonym głosowaniu, głos zabrał Prezes Zarządu - Pan Jakub Roszuk, który  w imieniu całego Zarządu i pracowników biura serdecznie podziękował za uznanie.

PB280062

 

PB280067

PB280072

PB280060