fot.Janusz Preuhs

2W związku z ogłoszeniem pierwszych naborów wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) finansowanej z PO "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020, Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" zorganizowała szkolenia adresowane do pracowników biura, Zarządu oraz członków Rady, tj. organu decyzyjnego odpowiedzialnego za ocenę i wybór projektów.

W dniu 22 maja 2017r. pracownicy biura, członkowie Rady i Zarządu uczestniczyli w szkoleniu z zakresu obowiązujących dokumentów programowych oraz procedur związanych z oceną i wyborem projektów do dofinansowania.  Omówione zostały także m.in. obowiązki członków Rady i najczęściej popełniane błędy w ocenie wniosków o dofinansowanie.

 

 Dzień później przeprowadzono natomiast szkolenie z obsługi programu do elektronicznej obsługi wniosków. Jest to wprowadzona obecnie w RLGD "Opolszczyzna"  specjalna aplikacja internetowa, mająca służyć członkom Rady i pracownikom biura RLGD jako narzędzie pomocnicze do oceny i obsługi złożonych projektów.

1

2

3

4

5

6