W dniach 29-30 lipca 2014 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się  kolejne spotkanie grupy roboczej ds. Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

W załączeniu przekazujemy prezentacje ze spotkania z harmonogramem prac na programem oraz wstępnym podziałem środków na poszczególne Priorytety.
O szczegółach spotkania możecie Państwo także poczytać na stronie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych:
http://www.sprl.pl/aktualnosci/324:posiedzenie-grupy-roboczej-ds-programu-operacyjnego

Podział środków finansowych Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020)
Grupa robocza ds. opracowania i konsultacji społecznych Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"