W dniu 27.06. w ciepłe letni popołudnie, nieopodal stawów rybnych w restauracji Bajka w Grodźcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”, połączone z uroczystościami dotyczącymi Dnia Rybaka, który to dzień przypada na 29 czerwca w dniu Święta Piotra i Pawła.

W zebraniu uczestniczyło 32 członków mających statutowo prawo głosu. Najważniejszymi tematami Walnego Zebrania były:

  • zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komitetu oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2013,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013,
  • udzielanie Zarządowi absolutorium za rok 2013,
  • wybór nowych władz i organów Stowarzyszenia na kolejną kadencję,

Na początku zebrania prezes LGR „Opolszczyzna” Jakub Roszuk zaprezentował działania i cele które były realizowane w 2013 r, nawiązał także do refleksji dotyczącej dalszej działalności LGR „Opolszczyzna” w nowym unijnym budżecie na lata 2014–2020 r.

Kolejne wystąpienie miał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LGR „Opolszczyzna” – pan Zbigniew Borek, który przedstawił Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LGR za rok 2013 jak też poinformował o finansach LGR.

Następnie sprawozdanie z przebiegu realizacji naborów wniosków o dofinasowanie oraz parę zdań na temat prac Komitetu przedstawił Marek Adamus – Przewodniczący Komitetu LGR.

Na końcu głos zabrała Aleksandra Czerkawska – Dyrektor Biura LGR, omawiając sprawozdanie finansowe za rok 2013, które zostało jednogłośnie zaakceptowane.

Druga część zebrania dotyczyła wyboru składu poszczególnych organów i władz LGR na kolejną kadencję. Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” istnieje 5 lat i właśnie tyle trwa kadencja w poszczególnych organach LGR.

Wybór rozpoczęto od składu Zarządu. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków – Bartłomiej Kostrzewa, przedstawił propozycję kandydatów:
Jakuba Roszuka – na stanowisko Prezesa LGR

Katarzyny Szewczyk – na stanowisko Wiceprezesa

Marka Adamusa – na stanowisko Członka Zarządu


Nikt z uczestników nie zgłosił innych propozycji. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę, po czym jednogłośnie zostali wybrani na zaproponowane przez Przewodniczącego stanowiska. We władzach zarządu nastąpiła jedna istotna zmiana w stosunku do poprzedniej kadencji. Na stanowisko Członka Zarządu w miejsce pana Marka Wróbla wszedł pan Marek Adamus, wieloletni działacz rybacki i Dyrektor Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych w Niemodlinie.

Następnie dokonano wyboru składu Komisji Rewizyjnej, która pozostała bez zmian, tj. pan Zbigniew Borek, pan Krzysztof Pawliszyn oraz pan Andrzej Szymala.

Ostatnim organem, którego skład na kolejną kadencję był wybierany był Komitet LGR. Dotychczas w Komitecie zasiadało 20 osób. Na kolejną kadencję wybrano 19 osób. Poza panem Markiem Adamusem skład nie uległ zmianie.

Walne zebranie zakończyło się uhonorowaniem wszystkich członków pełniących funkcje we władzach lub organach LGR za ich poświęcenie oraz czynny wkład w działania na rzecz rybactwa w Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”. Prezes LGR Jakub Roszuk podziękował także dodatkowo pani Renacie Wojas z Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za współpracę i wsparcie oraz panu Wiesławowi Misiowi za promocję rybactwa wśród młodzieży i dzieci. Specjalne podziękowania otrzymał także pan Zbigniew Kosterkiewicz za aktywne wspieranie naszej działalności promocyjnej.

Wiceprezes Katarzyna Szewczyk wręczyła specjalne podziękowanie dla Prezesa LGR za zaangażowanie i entuzjazm od wszystkich członków i współpracowników LGR oraz odrębnie od Gminy Ozimek.

Po zakończeniu Walnego Zebrania Członków przystąpiono do rozpoczęcia obchodów Dnia Rybaka. Rozpoczęto uroczystym obiadem na którym oczywiście nie zabrakło potraw z ryb. Obecnością oraz przemową powitalną zaszczycił nas Marszałek Województwa Opolskiego – Tomasz Kostuś, który także otrzymał specjalne podziękowania od Prezesa LGR za wsparcie i współpracę. Podziękowanie otrzymał także Prezes Banku Spółdzielczego w Namysłowie Zdzisław Bąk. Mieliśmy przyjemność gościć także wiele innych osób, którym dziękujemy za liczne przybycie.

Dopiero po zmroku ostatni goście opuszczali uroczy zakątek zwany, nie bez kozery Bajką, pełni nadziei na następny rok, że ich praca przyniesie upragnione zbiory oraz radość na wigilijnych stołach mieszkańców Opolszczyzny.

Pamiętajmy jednak że to czerpanie przyjemności jedzenia oraz misterium natury jakim jest ryba na naszym stole przypłacone jest ciężką i pełną wyrzeczeń pracą rybaków.

Przy tej okazji raz jeszcze składamy życzenia wszystkim rybakom z okazji ich Święta.