Lokalna Grupa Rybacka "Opolszczyzna" ogłasza drugą edycję "Konkursu wiedzy o rybactwie". Przypomnijmy, że konkurs ten skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gmin objętych LGR.

konkurs wiedzy 2014-plakat

Konkurs, którego uczestnicy wykazać się muszą jak najszerszą wiedzą z zakresu rybactwa, przebiegać będzie dwuetapowo.
Etap I - półfinały, rozegrany zostanie w trzech miejscowościach (Niemodlin, Ozimek, Pokój) i obejmować będzie uczniów szkół okolicznych gmin.
Etap II - finał wojewódzki, odbędzie się w siedzibie LGR "Opolszczyzna" w Biestrzynniku.
Laureat finału wojewódzkiego zostanie zaproszony na finał międzyregionalny, który odbędzie się w Skoczowie 20 września 2014 r.
Na wszystkich etapach dla laureatów przewidziane są cenne nagrody, a dla wszystkich uczestników drobne upominki.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z załączonym regulaminem.

Regulamin konkursu wiedzy o rybactwie - 2014
Zgłoszenie do konkursu