Informujemy, że dnia 12 marca 2021r.  Walne Zebranie Członków  RLGD "Opolszczyzna" podjęło uchwały ws. aktualizacji trzech dokumentów:

 

- Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”  - formalne uregulowano możliwość organizacji spotkania WZC w formie on-line w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego,

 

- Regulaminu Rady Stowarzyszenia Rybacka Grupa Działania „Opolszczyzna”  - wprowadzono zapisy umożliwiające organizację spotkania Rady w formie on-line w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego,

 

- Regulaminu Wyboru i Oceny Operacji w Ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”  - wprowadzono procedury oceny przez Radę zmian, które Beneficjenci chcą wprowadzić do umowy o dofinansowanie, a które mogłyby zarzutować na liczbę pierwotnie przyznanych punktów podczas oceny Rady.