Serdecznie zapraszamy Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna" na Walne Zebranie Członków Ryckiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna" w dn. 12 marca 2021 r. na godz. 10:00 (pierwszy termin). Spotkanie odbędzie się w formule on-line, za pośrednictwem platformy zoom. W załączeniu program posiedzenia oraz dokumenty, które będą omawiane na spotkaniu. 

PORZĄDEK OBRAD 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE 

UCHWAŁY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI