RLGDInformujemy, że w dniu 27 lipca 2020 r. Rada RLGD "Opolszczyzna" na posiedzeniu w Krasiejowie  dokonała oceny wszystkich wniosków złożonych w ramach przeprowadzonych Naborów od 1/2020 do 9/2020. 

Dokumenty z przeprowadzonej oceny wraz z wnioskami operacji wybranych do dofinansowania zostały w dn. 3 sierpnia 2020 r. przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 


Wyniki oceny wniosków w poszczególnych Naborach:

Nabór 1/2020 - Przedsięwzięcie 1.1.1 - brak wniosków

Nabór 2/2020 - Przedsięwzięcie 1.1.2

Nabór 3/2020 - Przedsięwzięcie 1.2.2

Nabór 4/2020 - Przedsięwzięcie 2.1.1 - brak wniosków

Nabór 5/2020 - Przedsięwzięcie 2.2.1

Nabór 6/2020 - Przedsięwzięcie 2.3.1

Nabór 7/2020 - Przedsięwzięcie 2.3.2 - brak wniosków

Nabór 8/2020 - Przedsięwzięcie 2.4.2

Nabór 9/2020 - Przedsięwzięcie 2.4.3

Rada 1Rada 2Rada 3Rada 4

 

trzy loga UE RLGD